Strona główna » Parawan

Zasadniczą konstrukcję parawanu stanowią drążki a (np. kije od szczotki), na końcach za­opatrzone plastykowymi lub gumowymi ochra­niaczami b. W dwóch drążkach a mocujemy dokładnie i ścisło dwa bardzo sztywne metalowe pręty c. Tkaninę d przypinamy do prętów c przy pomocy pasów z taśmy tapicerskiej lub skórki. Funkcję zawia­su spełniają dwa wkręty oczkowe e przeple­cione oczkami. W drugim rozwiązaniu konstrukcja składa się z drewnianych listew pionowych g (2X3 cm) i listew poziomych h (1X3 cm). Na obie listwy h naciągamy tkaninę ekranu k. Następ­nie listwę g i h łączymy na wpust (patrz złą­cza stolarskie) i skręcamy śrubami, a gotowe ramy parawanu łączymy zawiasami.

Praca – architekci, budownictwo
http://budownictwo-praca.pl
Ogłoszenia o pracę
dla architektów i nie tylko.