Strona główna » Obudowa wanny

Obudowa wanny należy do najtrudniejszych prac w łazience. Pod wanną znajdują się in­stalacje i urządzenia, do których czasem trze­ba zajrzeć. Stosowana dość często stała kosz­towna obudowa nie jest więc rozwiązaniem idealnym. Chcąc uniknąć tych kłopotów, mo­żemy zmontować obudowę mniej kłopotliwą, tańszą i… otwieraną. Proponowana obudowa jest przewidziana dla wanny o wymiarach 140X69X64 cm oto­czonej z trzech stron ścianami. Montujemy ramę z dwóch listewek pozio­mych a (3X3X140 cm) i dwóch listewek pionowych b (3X3X62 cm). Łączenie listwy b z listwami a pokazują detale A i B. Dolna li­stwa a zamontowana jest na wysokości dna wanny, w naszym przykładzie około 25 cm od podłogi. Następnie przycinamy, czyścimy i lakieruje­my sześć suchych desek c (2X10X140 cm), z których cztery będą przykręcone na stałe do ramy, a z dwóch pozostałych będzie monto­wana klapa. W górnej desce klapy zostały zrobione nacię­cia na zawiasy d, a w dolnej na połowie dłu­gości został wycięty prostokąt 4X40 cm. Obie deski zostały połączone przez nabicie trzeciej, montażowej. Przygotowaną ramę przykręcamy do ściany w punktach zaznaczonych strzałkami i przykręcamy do niej zaczy­nając od góry kolejno deski c, następnie do najniższej deski c przykręcamy zawiasy i kla­pę. W ten sposób pow­stała obudowa, która zasiania nieprzyjemną przestrzeń pod wanną, pozwala ją jednak wy­korzystać.