Strona główna » Barek na kółkach

Podręczny barek no kółkach przyda si w każdym domu. Konstrukcja barku składa się z następują­cych elementów: dwa blaty a (48X54 cm), może to być polakierowana sklejka lub płyta paździerzowe oklejona tapetą, dwie listewki b (6X2X66 cm), cztery listewki c (6X2X45 cm), jedna listewka d (6X2X54) lub drążek o śred­nicy 3 cm, trzy listewki e (6X2X54 cm) — do­datkowe wzmocnienie usztywniające konstruk­cję, dwie listewki osłonowe g (6X1.5X54 cm), cztery klocki h (5X5X5 cm), do których będą przykręcane kółka k, cztery listewki m (6X2X36 cm), cztery kółka wielokierunkowe k. Kiedy skleimy dwie listewki c, dwie listewki m i listewkę b, otrzymamy jeden bok barku. Listwy c i m możemy łączyć na zakładkę, na­tomiast listwę b z listwami m tak jak złącze krzyżowe kątowe. Oba boki barku łączymy u. góry i u dołu na kołki z listewkami e. Na rys. 1 listewki e poka­zane są w przekroju – dwie pod górnym bla­tem, jedna pod dolnym. Listewki b łączymy z listewką d na kołki, na kołki montujemy również listewki g do boków barku. Rys. A – przekrój poziomy przez list­wę c. Po zmontowaniu listew g w powstałe naroż­niki wklejamy klocki h. Rys. B pokazuje prze­krój poziomy przez narożnik. Cała konstrukcja barku jest już prawie go­towa. Teraz na listewkach e kładziemy blaty a, które są elementami wyjmowanymi, można je będzie łatwo czyścić i myć. Oczywiście bla­ty możemy zamontować na stałe, przykręcając je do listewek e. wtedy konstrukcja będzie bardziej sztywna.